วงโปงลางดอกจานอีสานศิลป์ ม ราชภัฏมหาสารคาม(ชุดการแสดงเทิดพระเกียรติ 57)

2015-11-14 05:12:44


วงโปงลางดอกบันเทิงศิลป์ได้รับรางวัลรองชน­ะเลิศอันดับ 1 ของการแข่งขันโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทยประจ­จำปีพุทธศักราช 2557 ในรุ่นอายุไม่เกิน 25 จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประ­เทศไทย