สรุปโครงการตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560

2017-10-11 18:47:24

สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับสำหรับ โครงการตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งมีระยะเวลายาวนานถึง 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค - 4 ต.ค 2560) กันเลย
ในวันนี้เราได้ประมวลภาพกิจกรรมตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายให้ชมกันครับ