ทำบุญโรงทานและสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการออกแบบผังห้องน้ำหลวงปู่

2018-04-23 21:08:41

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.57 นาที ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์พิราภรณ์ พันธุ์มณี พร้อมด้วย ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา และ ดร.พงศกร พิมพะนิตย์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาร่วมทำบุญโรงทานและสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการออกแบบผังห้องน้ำหลวงปู่ เนื่องในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 75 ปี พระเดชพระคุณ พระสุทธิธรรมโสภณ (หลวงปู่สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง ณ วัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม