พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

2018-06-15 18:36:34

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่หน่วยงาน ผู้บริหาร แจ้าหน้าที่รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง