ร่วมงานบุญซำฮะ จังหวัดมหาสารคาม

2018-06-19 19:11:30

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย 2561 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมงานบุญซำฮะ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2561 ณ หอพระประธานกันทรวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม