ประเพณีลอยกระทง ตุ้มโฮมชาวราชภัฏ

2018-11-22 19:21:05

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดประเพณีลอยกระทง ตุ้มโฮมชาวราชภัฏตักสิลา ร่วมสมมาแม่นะที สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การประกวดขบวนแห่กระทง การประกวดนางนพมาศ เป็นต้น สำหรับวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ