การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบริการวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็ง

2018-11-26 22:21:34

ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบริการวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็ง : เกษตรราชภัฏตักสิลา : ภายใต้แนวความคิด ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อ พัฒนาภูมิปัญญาไทย สู่ความยั่งยืน
ณ ห้องประชุมวิบูลย์ - ยุพิน วันที่ 26 พ.ย. 2561