MOU ร่วมกับ บริษัทเฮือนกาฬสินธุ์สวนดอนธรรม

2018-11-29 17:00:34

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทเฮือนกาฬสินธุ์สวนดอนธรรม ในวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ