การจัดเตรียมงานโครงการ "ราชภัฏตักสิลา"

2018-12-27 00:25:58

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61 สำนักศิลปะและวัฒฯธรรมได้จัดประชุม การจัดเตรียมงานโครงการ "ราชภัฏตักสิลา" ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา