โครงการวิพิธทัศนา

2019-01-15 20:06:50

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562 อาจารย์พิราภรณ์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิด โครงการวิพิธทัศนา ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหสารคาม เป็นประธานในพิธี