เตรียมความพร้อมในการจัดงานวันราชภัฏตักสิลา

2019-01-15 20:13:35

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันราชภัฏตักสิลา ในวันที่ 13-17 ก.พ. 2562 ที่จะถึงนี้ โดยมี รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม