ประชาสัมพันธ์โครงการสงกรานต์ มรม. ประจำปี 2562

2019-03-26 23:36:36

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะจัดโครงการทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ลานพระพรหมและลานกิจกรรมหน้าอาคาร 5 สำหรับวันนี้เราได้นำร่างกำหนดการมาให้ท่านได้รับทราบกันนะครับ ส่วนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนั้น ทางสำนักฯ จะอัพเดทให้ทราบเป็นระยะๆ นะครับ