รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ.2562

2019-06-17 18:16:08

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 24 - 25 ส.ค. 2562 ( รับจำนวน 100 คน ) รายละเอียดเพิ่มเติม ตามโปสเตอร์ด้านล่างนี้นะครับ