โครงการ การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม

2019-07-22 19:58:38

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม  กิจกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านบัวมาศ ตำบลบัวมาศ อำเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 20 ก.ค. 2562