ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 2

2019-08-07 00:27:34

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมงานตักบาตร ครั้งที่ 2 ในวันนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณท่านคณบดี คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มาร่วมตักบาตรอย่างคับคั่งเช่นเคย สำหรับสัปดาห์ต่อไปหรือ ครั้งที่ 3 นั้น (วันพุธที่ 7 ส.ค. 62) เจ้าภาพได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำหรับท่านผู้สนใจ ก็ขอเชิญชวนเลยนะครับ ตั้งแต่เวลา 06.30-07.30 น. ทุกวันพุธนะครับ