ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานภูมิปัญญาไทย

2019-11-27 19:37:04

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานภูมิปัญญาไทย ณ แปลงนาสาธิตเกษตรกร บ้านท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม