คนสารคาม งามกาย งามใจ

2019-12-16 23:41:50

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณ รศ.สถาพร  พันธุ์มณี ที่ได้มอบเพลง คนสารคาม งามกาย งามใจ ขับร้องโดย นางสาวแพรวา  ภานรินทร์ และนางสาวโอปอ  ญานิสา คำร้องโดย อาจารย์เจริญ  กุลสุวรรณ เรียบเรียงดนตรีโดย อาจารย์สมศักดิ์  ท้าวสบาย เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ของเมืองมหาสารคามครับ