ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด

2019-12-18 19:13:44

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "บุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม" ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมสายหยุด จำปาทอง