พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

2020-01-10 00:43:05

ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี