โครงการโฮมบุญตั้งมูลนิธิทางอีศาน ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556

2015-11-14 04:58:42

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สภาคณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นิตยสาร “ทางอีศาน” และ กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการโฮมบุญตั้งมูลนิธิทางอีศาน ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการแก่บุคลากรด้านศิลปะ รวมถึงเป็นความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะที่ดีงาม และการมีส่วนร่วมและส่งเสริมบุคคลในการประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ด้วยความลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต “กองทุนศิลปินครูบ้านป่าฯ” จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม และกลุ่มองค์กรเพื่อนมิตร จึงจัด “โครงการโฮมบุญตั้งมูลนิธิทางอีศาน” ขึ้น