วิพิธทัศนานาฏยศิลป์ถิ่นอีสาน

2020-01-17 22:33:32

สำนักศิลปะและและวัฒนธรรมร่วมกับหลักสูตรสาขานาฏศิลป์และการละคร ได้จัดการแสดง วิพิธทัศนานาฏยศิลป์ถิ่นอีสาน ณ เวทีกลางแจ้ง วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี