โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย

2020-01-23 19:52:27

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ( รับจำนวน 100 คน ) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 2 มีนาคม 2563 โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรและที่สำคัญอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ครับผม สนใจสมัครติดต่อได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เบอร์โทร 043-721839 หรือ อ.อนุชิต  สีโมรส  เบอร์โทร 093-0708735