ขบวนแห่บุญเบิกฟ้าและกาชาด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563

2020-01-25 01:39:03

ภาพบรรยากาศขบวนแห่บุญเบิกฟ้าและกาชาด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563 ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 นำโดย อาจารย์พิราภรณ์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ควบคุมขบวนพาเรดและการแสดงหน้าเวที