ขอเชิญร่วมงานกฐินสามัคคี มรม.64

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างโรงครัววัดกางกี่ศรีอุดม ณ วัดกางกี่ศรีอุดม ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564