การประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 ก.ย.2565 ณ ห้องประชุมขวัญจำปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยมีนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม