ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2565

กำหนดการ

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ณ วัดป่าบึงวังยาว ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

———————————————————–

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา  ๐๘.๓๐ น.       แห่องค์กฐิน

เวลา  ๑๐.๓๐ น.       พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา  ๑๑.๐๐ น.       พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  ๑๒.๐๐  น.      ร่วมรับประทานอาหาร (กิจกรรมออกโรงทาน)

เวลา  ๑๓.๐๐  น.      สมโภชองค์กฐิน

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา  ๐๘.๓๐  น.      ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปยังวัดป่าบึงวังยาว ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เวลา  ๐๙.๐๐  น.      ตั้งขบวนแห่องค์กฐิน และเคลื่อนจากหน้าวัดเข้าสู่ภายใน วัดบึงวังยาว (บ้านวังยาว) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

เวลา  ๑๐.๐๐  น.     พิธีทอดกฐินสามัคคี

เวลา  ๑๑.๐๐  น.     ถวายภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม