ประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาจารย์พิราภรณ์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมระบบ Zoom เมื่อวันพุธที่ 14 ธ.ค. 2565