ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุพานุวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันต่างๆ จากทั้งในและต่างประเทศ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาลัยสุพานุวง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ในวันที่ 20-23 มีนาคม 2566

จึงขอเชิญทุกท่านได้ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ ผ่านช่องทาง https://i-husoc-2023.bru.ac.th