ขอแสดงความยินดีกับ อ.มารุดิศ วชิรโกเมน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มารุดิศ วชิรโกเมน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม