วัตถุโบราณ 1 – พระพุทธรูป

ข้อมูลโดยสังเขป

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด