วัตถุโบราณ 2 – พระพุทธรูป

ข้อมูลโดยสังเขป

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

รายละเอียด