หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์


“สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕”

” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “

ขอเชิญร่วมงานกฐินสามัคคี มรม.64

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้า ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 ...
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อวีดีโอ


โบราณวัตถุ