หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์


“15 พ.ค. วันวิสาขบูชา”

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 17 ...
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อวีดีโอ


โบราณวัตถุ