ผู้ดูแลระบบ

8 กันยายน 2021

ผู้ดูแลระบบ

8 กันยายน 2021

ผู้ดูแลระบบ

7 กันยายน 2021

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศการเข้าพรรษา โดยขอเชิญร่วมถวายสังฆทาน (ทุกวันพุธ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ

ผู้ดูแลระบบ

7 กันยายน 2021